POMOC

1.PROBLEMY Z WYŚWIETLANIEM ELEMENTÓW STRONY:

Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, upewnij się, że Twoja przeglądarka jest zaktualizowana do najnowszej wersji oraz masz włączoną obsługę javascript

2.LISTA AKCEPTOWANYCH KART PŁATNICZYCH:

3.DOSTĘPNE ePRZELEWY:

4.PROBLEMY PRZY PŁATNOŚCI E-PRZELEWEM:

Funkcja płatności e-przelew jest wyłączona od godziny 20.00 do 8.00 ze względu na problemy które występują w komunikacji z bankami w godzinach nocnych. Zarówno w takim przypadku jak i braku możliwości wybrania Państwa Banku z listy zalecamy użycie karty płatniczej powiązanej z danym rachunkiem bankowym.

5.PROBLEMY Z REZERWACJĄ:

W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją biletów, prosimy o wysłanie emaila na adres: sekretariat@ebilet.pl ,podając numer zamówienia oraz Kod rezerwacji. Odpowiadamy na zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

6.KONTYNUACJA NIE OPŁACONEJ REZERWACJI:

Nie jest możliwa.
System samodzielnie zwalnia zarezerwowane miejsca po upływie 30 minut i nie należy zgłaszać tokowych przypadków na sekretariat@ebilet.pl.